:

Strategisk, teknisk og visuelt redesign

Micro Matic hadde strategiske endringer på gang, som krevde større endringer på deres nettsted. Behovet meldte seg for et komplett redesign - både strategisk, teknisk og visuelt.

Den nye nettløsningen til Micro Matic har to innganger, en for forbrukere og en for elektrikere og installatører.  En kunde som skal besøke et nettsted har ulike motiv og mål med sitt besøk. Derfor er den delen av nettløsningen som retter seg mot forbrukerne, delt inn etter hvilket formål kunden har med sitt besøk. Det kan være kunder som ønsker mer informasjon om Micro Matic sine:

  • Smarthus-løsninger. Bryterserier og deres design.
  • Løsninger som gir økt trygghet i hjemmet.
  • Løsninger for miljø.
  • Løsninger som kan gi økt komfort med mindre energi.
  • Praktiske løsninger til hytta.

Når forbrukeren klikker seg inn på det området han er interessert i, vil han få informasjon og løsningsforslag innen for eksempel varmestyring, lysstyring, alarmsystemer, følere og sensorer og mye mer.

Løsningsveiviser

Hvis kunden trenger inspirasjon og se hvordan løsningene fungerer i praksis, klikker han seg igjennom en løsningsveiviser. Her skal tekstene og bildene inspirere kunden til å ta kontakt med Micro Matic. Løsningsveiviseren er lenket opp fra alle temasider og fra artikler på spesifikke områder.

MarkedsPartner har jobbet etter sin prosjektmetode for web. Den ivaretar Micro Matic sine mål med løsningen og ikke minst sørger den for at kundenes mål med sitt besøk står i fokus. Ved å jobbe metodisk og definere kundene ved hjelp av personas, kan de enkelt finne sine interesseområder. Klikk deg inn på www.micromatic.no og bli inspirert!