Handicare Group:

Multinasjonalt selskap med én felles web-front

Handicare Group er et multinasjonalt konsern som leverer hjelpemidler til funksjonshemmede og eldre. Selskapet har egne produksjons- og salgsorganisasjoner i en rekke land, og er i tillegg representert i over 40 land gjennom distributører. Handicare sin tilstedeværelse på web har vært tildels veldig kompleks. Nasjonale selskaper har hatt egne, frittstående nettsteder, i noen tilfeller flere nettsteder i samme land for å dekke sine forretningsområder.

En ny, felles webløsning var nødvendig for å møte markedet på en enhetlig, kvalitetssikret og effektiv måte. I tillegg til å være samlende front og kanal til markedet var det avgjørende at løsningen ville støtte de ulike selskapenes kommunikasjons- og forretningsmessige behov på en tilfredsstillende måte.

Da Handicare kom til oss høsten 2012, var webstrategien langt på vei i boks. De eksisterende webløsningene til selskapet var spredt over et utall mer eller mindre frittstående webløsninger, på mange språk. Allerede på dette stadiet var det klart at løsningen ville kreve en plattform og struktur som kunne ivareta et behov til fleksibilitet og skalérbarhet utover det normale.

Løsningen er bygget på uCommerce og Umbraco CMS. Den har én felles global produktstruktur med mulighet for å sette opp site-spesifikke produktstrukturer. Dette gir det enkelte land stor fleksibilitet ift. navigasjon og sortiment, samtidig som det ivaretar et skalérbart fundament.

Produktpresentasjonene er komplekse og inneholder en rekke strukturerte data som åpner for spennende muligheter i fremtiden.

Vår rolle:

Webdesign, implementering, rådgivning

Teknologi:

Umbraco CMS, uCommerce

"Vi er svært godt fornøyde med samarbeidet med MarkedsPartner. De har vært en konstruktiv, effektiv og pålitelig partner fra dag én."

Eirik Stridsklev Nilsen
Handicare