Ole Martin Kristiansen

Tilbakeblikk:

Farmandshowet 2016

Maria Pettersson 07.12.2016

Farmand-prisen deles ut på høsten hvert år og utdelingsdagen starter med et faglig seminar, både for prisutdelingens deltakere og for andre som måtte være interesserte. Under årets seminar fikk MarkedsPartner ved Ole Martin Kristiansen en spot.

Farmand-prisen er en årlig, prestisjefylt hedring av norske årsrapporter. Den ble etablert så tidlig som i 1955 og har i senere år fått flere kategorier man kan delta og konkurrere i. For mange store, norske selskaper (både børsnoterte og ikke-børsnoterte), er årsrapporten en svært viktig del av selskapets markedsføring og omdømmebygging. Ikke bare viser rapporten frem de viktige tallene til eierne, men den viser også vekst, profil og verdier for potensielle kunder og leverandører. Det ligger mye ære i en prisvinnende årsrapport.

I år ble Farmandseminaret og -prisutdelingen gjennomført på Wallmanns Salonger på Sandaker i Oslo. Blant foredragsholdere som informasjonsdirektør i Posten Norge, Tina Mari Flem og kommunikasjonsdirektør i Anthon B Nilsen, Trond Andersen, fikk også MarkedsPartner ved Ole Martin Kristiansen en spot under årets seminar. 

For å få et innblikk i «nye» potensielle medier og markedsføringsgrep, ønsket arrangøren å inkludere et foredrag om Instagram. Ved hjelp av Google fant de bloggartikkelen vår: Instagram for bedrifter: En introduksjon. Dermed var også arbeidstittelen for foredraget på plass.

På bakgrunn av dette kan vi vel konkludere med at Inbound marketing fungerer?