MarkedsPartner.no 2015

Tilbakeblikk:

Erfaringer fra våre to frokostseminarer om digital markedsstrategi

Tore Berntsen 15.09.2015

MarkedsPartner gjennomførte to frokostseminarer med digital markedsstrategi som tema onsdag 26.8. og 2.9. i Oslo. Vi valgte å kun markedsføre seminarene til våre eksisterende kontakter og kun til forretningsledelsen. Likevel fikk vi over 60 deltakere, noe vi er godt fornøyd med.

Deltakerne representerte toppledelse eller ledelse innen salg og markedsføring fra et bredt spekter av bransjer: rådgiving, IT, logistikk, handel, helse, undervisning, media og vareproduserende industri.

Dette forsterker vår oppfatning om at en digital markedsstrategi basert på inbound marketing fungerer bransjeuavhengig. Det er kundenes kjøpsprosess som er sentralt. Den må være informasjonsbasert og ikke vane-/impulsbasert.

En del av deltakerne var ikke jevnlige lesere av vår blogg, men fant det interessant å delta på seminarene. Dette er også en viktig tilbakemelding: Du kan ikke regne med å nå absolutt alle potensielle kunder gjennom blogg eller web. En del viktige kunder vil du nå via andre kanaler – også i fremtiden.

I 2016 kommer vi til å fortsette med seminarer. Vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med våre kunder og kontakter gjennom en fysisk møteplass som seminarer representerer. Det er en fin arena å koble sammen kunder for å trekke veksler på hverandres erfaring.

Feedback fra evalueringsskjema:

 

"Vinklingen mot leder-segmentet og verdien av marketing equity var interessant."

 

"Jeg syntes innlegget om hva CEO, ledergruppen og styret trenger å vite om digital markedsføring var veldig spennende."

 

"Jeg likte helheten i å tenke inbound, prosesser og struktur - det å få en kraftig markedsføringsmotor."